Privacyverklaring

Privacy- en Cookieverklaring

24hour Confidence vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy- en Cookieverklaring wordt uitgelegd hoe 24hour Confidence omgaat met jouw persoonsgegevens, welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het verwerken van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via 24hourconfidence@gmail.com.

Wie zijn wij?
24hour Confidence is een Eenmanszaak, gevestigd te Zwanenlaan 71, 1761 ZT te Anna Paulowna en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 60163895. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij mogelijk van jou?
Als je op onze website een bestelling plaatst, hebben wij jouw persoonsgegevens en betaalgegevens nodig om jouw bestelling te verwerken en uit te voeren. Als je een account aanmaakt, bewaren wij de door jou doorgegeven informatie, zoals jouw naam- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, factuuradres en betalingsgegevens. Dit geldt ook voor de facturatie en verwerken van onze financiële administratie. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw bestelling en betaling niet verwerken.

Bewaren van jouw persoonsgegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij op grond van een wettelijke plicht langer moeten bewaren.

Het delen van jouw gegevens met derden
24hour Confidence zal jouw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling. De door 24hour Confidence ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om jouw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor 24hour Confidence te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Deze website maakt ook gebruik van cookies. Er worden noodzakelijke cookies gehanteerd, zodat onze website naar behoren kan functioneren. Je kan jouw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies tijdens jouw bezoek aan onze website toestaat of niet toestaat.
Wat zijn jouw rechten?
Onder de huidige Privacywetgeving heb jij een aantal rechten met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens:

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bezwaar maken
Je hebt te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door 24hour Confidence.
Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw gegevens? Dan kun jij bezwaar maken.

Recht van inzage, wijzigen, verbeteren, aanvullen, afschermen en verwijderen
Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien. Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wil laten passen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Je kan zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.

Recht op gegevensoverdracht
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze persoonsgegevens bij een andere aanbieder onder te brengen. Wij zullen jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Recht op het intrekken van jouw gegevens
Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht om deze in te trekken.

Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring
Wij raden je aan om onze Privacy- en Cookieverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij deze altijd kunnen wijzigen.

Winkelmandje

Geen producten in je winkelwagen.